ECP d.o.o. | tel: +386 (0)1 562 05 86 | fax: +386 (0)1 562 05 85 | info@ecp.si

  • Slovensko
  • English

CLP sistem označavanja

CLP Uredba o klasifikaciji, označavanju i pakiranju opasnih supstanci i smjesa usvojena je u Uredbi Europskog parlamenta br. 1272/2008.

Primjena CLP odredaba Uredbe, koja je osnovno sredstvo REACH Uredbe, podrazumijeva implementaciju ideja održivog razvoja.

Osnovni cilj uredbe je da utvrdi kakvu vrstu opasnih hemijskih svojstava ima hemikalija i da se ove informacije daju korisnici putem naljepnica i sigurnosnih podataka, čime se omogućava svjesnije, racionalnije i odgovornije korištenje kako na lokalnom tako i na globalnom nivou.

Uredba je zasnovana na GHS (Global Harmonizovanom sistemu), globalno jedinstvenom sistemu označavanja opasnih hemikalija

Korisni linkovi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20150601

https://echa.europa.eu/sl/regulations/clp/understanding-clp

http://www.uk.gov.si/si/delovna_podrocja/razvrscanje_pakiranje_in_oznacevanje_kemikalij/

Baze podataka:

https://echa.europa.eu/sl/information-on-chemicals/cl-inventory-database