ECP d.o.o. | tel: +387 (0)33 771 860 | fax: +387 (0)33 788 451 | info@ecp.ba

 • Slovensko
 • English

Sirovine visoke čistoće

Sirovine visoke čistoće

Segment sirovina visoke čistoće obuhvataju hemikalije iz cjelokupnog prodajnog asortimana, koje su namijenjene za potrebe u industriji ispunjavajući specifične zahtjeve:

- imaju određeni sastav

- ispunjavaju određene standarde kao što su:

 • Evropska farmakopeja (EP grade)
 • Američka farmakopeja (USP grade, NF grade)
 • Britanska farmakopeja (BP grade)
 • proizvedeni u skladu sa dobrom proizvodnom praksom (cGMP cert.)
 • VLSI grade
 • electronic grade
 • BET testiran
 • definirana mikrobiološka slika
 • kontrolisani sadržaj rezidualnih otapala
 • kontrolisani sadržaj ostatka metalnih katalizatora
 • GMO FREE certificiran
 • BSE/TSE certificiran
 • ima dostupan TDP ( Technical data Package)
 • kontrolisani sadržaj teških metala

U ovom segmentu hemikalije se pakuju u skladu sa zahtjevima kupaca u unaprijed dogovorenom pakiranju i u dogovorenim količinama / ambalažnim jedinicama.

U skladu sa ugovorom, robi može biti priložen analizni certifikat izdat za svaku jedinicu pakiranja zasebno (1 jedinica= 1 Lot). Na zahtjev, takve sirovine pakovane su u skladu sa dobrom proizvodnom praksom (cGMP procedura).