ECP d.o.o. | tel: +386 (0)1 562 05 86 | fax: +386 (0)1 562 05 85 | info@ecp.si

  • Slovensko
  • English

Kontakti

ECP d.o.o.
Pijačna 14 G
71 210 Ilidža, Sarajevo
Tel.: + 387 33 771-860
Fax.: + 387 33 788-450 / 788-451
E mail: info@ecp.ba

 

Direktor: 
Tel.: + 387 33 771 860 
e.mail: miran.peric@ecp.eu
 
Finansije/računovodstvo:
 Mob.: + 387 63 790 783
 e.mail: dzenana.hasovic@ecp.eu
 
Program tehničkih sirovina, laboratorijskih hemikalija i opreme:
  Muhamed Tabak
 Mob.: +387 63 892 775
e.mail: muhamed.tabak@ecp.eu
   
  Ilda Zahirović
Mob.: +387 63 293 053
e.mail: ilda.zahirovic@ecp.ba
Vođa skladišta:
          Mob.: +387 63 892 775
          e.mail muhamed.tabak@ecp.eu