ECP d.o.o. | tel: +386 (0)1 562 05 86 | fax: +386 (0)1 562 05 85 | info@ecp.si

 • Slovensko
 • English

Laboratorijske hemikalije i oprema

Područje laboratorijskih reagensa i opreme dio je laboratorijskih hemikalija i  potrošnog materijala za  potrebe laboratorije.

Laboratorijske hemikalije:

 • analitički reagensi; PA
 • reagensi za analizu u tragovima; HIPERPUR,...
 • reagensi za instrumentalnu analizu; PAI, CG
 • standardi; ICP,AA,RS,CRS
 • hemikalije po farmakopejama i prehrambenim kvalitetima; PRS, CODEX
 • volumetrijska analiza; SV,SVc, EQP,RV,ST,STc
 • specifične aplikacije; DC,PB,DS,RE,...
 • -
 • -

 

Potrošni material i oprema

 • laboratorijsko staklo (npr. čaše, menzure, pipete, birete, erlenmajerice, tikvice,......)
 • potrošni materijal (rukavice, stojala, čepovi, pincete,.........)
 • laboratorijska oprema (pH metri, viskozimetri, termostati,.....)
 • -
 • -