ECP d.o.o. | tel: +386 (0)1 562 05 86 | fax: +386 (0)1 562 05 85 | info@ecp.si

  • Slovensko
  • English

Osobna iskaznica

NAZIV KOMPANIJE:   ECP, trgovina i usluge d.o.o.
SKRAĆENI  NAZIV KOMPANIJE:   ECP d.o.o.
ADRESA:   Pijačna 14 G, 71210 Ilidža, Sarajevo
TELEFON:   ++387 33 771-860
FAX:   ++387 33 788-450,  ++387 33 788-451
E-mail:   info@ecp.ba
POREZNI BROJ:   201055770000
IDENTIFIKACIONI BROJ:   4201055770000
BANKA   RAIFFEISSEN BANK